Hiện tại Ugotechs tuyển dụng các vị trí sau:
1. Mobile Developer: 1 - 2 năm kinh nghiệm
2. Wordpress kinh nghiệm 1-2 năm làm full time làm theo hợp đồng hoặc theo dự án.
3. C/C++: 1 - 2 năm kinh nghiệm
4. PYTHON: Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm phát triển sử dụng ngôn ngữ Python 3, và ít nhất 1 năm kinh nghiệm sử dụng Django và / hoặc Django Rest Framework.
5. EMV Linux system developer: Có hơn 3 năm kinh nghiệm về C/C++ hoặc Embedded Linux systems.
Liên hệ:
Mrs. Phương Loan – Điện thoại: 0961021714
Email:loan.tran@cloudconnecttech.com