Announcement

Collapse
No announcement yet.

[HKI - 2017-2018]Lớp cơ bản

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [HKI - 2017-2018]Lớp cơ bản

  Buổi 07/10/2017
  1. Thuật toán Euclid để tìm LCD
  2. Thuật toán kiểm tra số nguyên tố
  3. Sàng Eratosthene

  Bài tập:
  1. Count Primes https://leetcode.com/problems/count-primes/description/
  2. Prime Cuts - https://uva.onlinejudge.org/index.ph...em&problem=347
  3. Finding the Kth Prime - http://www.spoj.com/problems/TDKPRIME/

 • #2
  Giới hạn bài TDKPRIME

  Bài TDKPRIME giới hạn K chỉ có 5000000 (5M) thôi nhe các bạn, hôm trước nhìn sao mà ra 50M làm gần chết luôn :funny::funny::funny:

  Comment


  • #3
   [Năm học 2017-2018] - Qui hoạch động - A217 - 8:00 ngày thứ bảy 14/10/2017

   Chào các bạn!
   Buổi học ngày mai - 14/10 các bạn sẽ học về Qui hoạch động cơ bản.
   Tài liệu sẽ được cập nhật sớm.

   Comment


   • #4
    Code tạm bài in ra các mảng con của mảng
    PHP Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int KQ[100];
    void DeQui(int A[],int Nint indexint KQN)
    {
        
    int i;
        if (
    index >= N)
        {
            for (
    i=0;i<KQN;i++) printf("%3d",KQ[i]);
            
    printf("\n");return;
        }
        
    //Chọn A[index]
        
    KQ[KQN]=A[index];
        
    DeQui(A,N,index+1,KQN+1);
        
    //Khong chọn A[index]
        
    KQ[KQN]=0;
        
    DeQui(A,N,index+1,KQN);
    }
    int main()
    {
        
    int A[]={15923118104}, 4;
        
    DeQui(A,N,0,0);

        return 
    0;

    Comment


    • #5
     [Năm học 2017-2018] Lớp cơ bản - A217 - 9:45 ngày thứ tư 18/10/2017

     Bài tập
     1. Lập ma trận kề file input.txt
     2. Đọc ma trận kề in ra màn hình
     3. Chuyển qua danh sách kề
     4. Tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị trên bằng phương pháp
     + Tham lam
     + Vét cạn
     Last edited by toannv; 18-10-2017, 11:18.

     Comment


     • #6
      PHP Code:
      #include<stdio.h>
      #include<conio.h>
      #define MAX 100
      using namespace std;
      int main()
      {
          
      FILEf;
          
      int A[MAX][MAX], n,i,j;

          
      f=fopen("matrix.txt","rt");
          
      fscanf(f,"%d",&n);
          for (
      i=0;i<n;i++)
              for (
      j=0;j<n;j++)
                      
      fscanf(f,"%d",&A[i][j]);

         for (
      i=0;i<n;i++,printf("\n"))
              for (
      j=0;j<n;j++)
                      
      printf("%3d",A[i][j]);
      //    for(i=0;i<=n;i++)
      //    {
      //        for(j=0;j<=n;j++)
      //            if(A[i][j]!=0)
      //            printf("%3d",A[i][j]);
      //    }
          
      fclose(f);
          return 
      0;

      matrix.txt
      Last edited by 17520306; 18-10-2017, 11:36.

      Comment


      • #7
       PHP Code:
       int stt=0;
           for(
       i=0;i<n;++i)
               for(
       j=i;j<n;++j)
               {
                   if(!
       A[i][j])continue;

                   
       printf("%3d v[%d] v[%d] %3d "stt++,i,j,A[i][j]);
                   
       printf("\n");
               } 

       Comment


       • #8
        PHP Code:
        #include <iostream>
        #include <stdio.h>
        #define M 100
        using namespace std;

        int main()
        {
            
        FILEf;
            
        int n,i,j,A[M][M];
            
        int DSC_Dau[M],DSC_Cuoi[M],DSC_GiaTri[M];
            
        f=fopen("1.txt","rt");
            
        fscanf(f,"%d",&n);
            for(
        i=0;i<n;++i)
                for(
        j=0;j<n;++j)
                    
        fscanf(f,"%d",&A[i][j]);
            for(
        i=0;i<n;++i,printf("\n"))
                for(
        j=0;j<n;++j)
                    
        printf("%3d",A[i][j]);
            
        fclose(f);
            
        int stt=0,s=0,k=0,m;
            for(
        i=0;i<n;++i)
            {
                for(
        j=i;j<n;++j)
                {
                    if(!
        A[i][j])continue;
                    
        m=A[i][j];
                    break;
                }
                for(
        j=i;j<n;++j)
                {
                    if(!
        A[i][j])continue;
                    if(
        A[k][j]<m) {m=A[k][j]; k=j;}
                    
        DSC_Dau[stt]=i;
                    
        DSC_Cuoi[stt]=j;
                    
        DSC_GiaTri[stt]=A[i][j];
                    
        printf("%3d v[%d] v[%d] %3d "stt++,i,j,A[i][j]);
                    
        printf("\n");
                }
            }
            
        int Step 0,StepMin,Min;
            
        printf("Duong di la %d ",Step);
            while (
        Step != n-1)
            {
                
        Min 9999;
                
        StepMin 9999;
                for (
        i=0;i<stt;i++)
                    if ((
        DSC_Dau[i]==Step) && (DSC_GiaTri[i]<Min))
                    {
                        
        Min DSC_GiaTri[i];
                        
        StepMin DSC_Cuoi[i];
                    }
                
        Step StepMin;
                
        printf("--%d--> %3d ",Min,Step);
            }


        Comment


        • #9
         Do sáng thứ bảy phòng máy kẹt nên lớp cơ bản sáng thứ 7 này nghỉ nha các bạn. Lớp tăng cường cho đội tuyển và chiều thứ bảy thì vẫn học bình thường.

         Comment


         • #10
          Do đã bắt đầu vào giai đoạn nước rút ôn thi giữa kỳ, nhiều sinh viên rút khỏi lớp để tham gia các đợt training môn khác nên lớp training thuật toán cơ bản sẽ tạm dừng. Xin hẹn gặp lại các bạn.

          Comment

          LHQC

          Collapse
          Working...
          X