Bạn muốn tìm hiểu về phân tích thiết kế hệ thống?
Bạn muốn biết về Testing và những cơ hội phát triển của Automation Test?
Bạn muốn trở thành một Business Analyst hay một Automation Tester trong tương lai?
Hãy đăng ký tham dự buổi Talk show Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng nghề nghiệp thời thượng do NashTech tổ chức sẽ diễn vào lúc 9h00 05/12/2020 tại E4.1 trong khuổn khổ UIT Career Day

Để đăng ký tham dự, các bạn đăng ký tại link: ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO NASHTECH

TOPIC 1. IT Business Analyst in Digitalization - 9h00 5/12/2020
Diễn giả: Mr. Trương Trùng Dương - NashTech Business Analyst Manager
Nội dung:
- Những kỹ năng cần có của một BA
-
BA và những định hướng nghề nghiệp
-
Giải mã BA tại NashTech
TOPIC 2. Automation Test insight and the future - 10h00 5/12/2020
Diễn giả: Mr. Phạm Như Quí - NashTech Automation Test Lead
Nội dung:
- Testing là gì? Testing trong ngành phát triển phần mềm có gì khác biệt?
-
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hứa hẹn của 1 Automation Tester
Công ty NASHTECH là một trong những đối tác của Trường ĐH Công nghệ Thông tin, là Doanh nghiệp Tài trợ VÀNG cho UIT Career Day 2020