Post: đi học
User: 17520682
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
Đăng bài không liên quan tới nội dung topic ban đầu

Message to User:
Sao em không tạo topic khác??

Original Post:
Dạ cho em hỏi hỏi quân sự ở nội trú mà em không ở nội trú, em ở nhà thì có xe đưa đi không ạ? Em cảm ơn