Vấn đề là mình bật Wifi lên nhưng không tìm thấy Wifi UIT của trường mình, nhưng máy bạn mình thì truy cập và sử dụng bình thường. Mấy bữa trước còn vô được nhưng giờ thì không tìm được Wifi UIT nữa.
Attached Files