Gửi các bạn,

Mình hiện có một dự án - là một phần mềm quản lý lịch bón phân (vô cơ), giúp quản lý việc tạo lịch, theo dõi và kết xuất báo cáo.
Nền tảng xây dựng app là trên Windows 7 trở lên, .NET, C# và SQL (ưu tiên dùng hàng Microsoft: SQL Server và Visual Studio).

Về mặt khách hàng, mình đã gặp phỏng vấn, nhận dự án và phân tích UML, mô tả sơ bộ file SRS, cũng đã thiết kế vài mẫu giao diện (Link ảnh đính kèm)
  1. Tổng quan (6 màn hình giao diện)
  2. Dashboard I | Dashboard II (Menu chính)
  3. Báo cáo (kết xuất nộp cho quản lý, hay tổng kết xem lại nắm tình hình)
  4. Quản trị hệ thống (Cài đặt)

Trông qua thì các bạn cũng có thể thấy nó gồm 3 chức năng chính: Tạo Lịch, Theo Dõi, Báo Cáo; 2 chức năng phụ: Quản Lý Hệ ThốngĐăng Nhập\Xuất
Trên là Module cho thiết kế ban đầu. Tuy nhiên,
Do nhu cầu thực tế là chương trình làm ra phải dùng được cho khí hậu cả 2 mùa mưa, nắng. Chương trình buộc phải bổ chức năng thành 2 Module: rải phân khô và tưới phân nước (tương ứng 2 chiến lược bón phân cho cây vào mùa khô và mùa mưa).

Mình xử lý hết mấy khâu rong rêu xung quanh còn lại phần lập trình, rất mong nhận được sự phối hợp của một bạn tài năng trong lập trình C#
để hoàn thiện dự án và khi khách hàng nhiệm thu chạy được trên thực tế.

Trả công: Deal - lương hoặc nhận % sản phẩm sau khi nghiệm thu.
Chi tiết hơn cho công việc mình sẽ bàn tiếp với các bạn ở vòng trong.
Rất mong nhận được sự quan tâm của các bạn còn đang học, đã đi làm, anh, chị, em, và kể cả quý giảng viên có quan tâm đến dự án ngoài Việt Nam này.

Thông tin liên hệ:
huutam0206@gmail.com
0912299658

Xin chân thành cảm ơn!