Post: In Bảng Điểm Quá Lâu
User: 14520693
Infraction: Ngôn từ không phù hợp/không dấu
Points: 1

Administrative Note:
Ngôn từ không phù hợp/không dấu

Message to User:
Ngôn từ không phù hợp/không dấu

Original Post:
hinh thuc mail nhu the nao vay ban