Post: [Lỗi] tài khoản Office365
User: 17520910
Infraction: Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích
Points: 1

Administrative Note:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Message to User:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Original Post:
Em dùng tài khoản mà trường cấp , mà bên microsoft lại bảo mật khẩu sai là sao ạ :tire::tire::tire: