Hi hội,
Mình sv K8 KHMT, hiện cần mượn/thuê (remote) cái máy nào có máy cấu hình như sau:
GTX 970 (4G), core i7, 16G ram.
Có gì đó anh/mình gửi tiền gọi là cafe. Mượn trong độ 2-3h đồng hồ để chạy thí nghiệm inference model máy học thôi.
Cảm ơn.
Liên hệ mình facebook /duythaoit