Xin chào mọi người,
Chi đoàn ATCL2019.1 có tổ chức training một số môn học trong HK1.
Đối tượng: Các đoàn viên Chi đoàn ATCL2019.1, cũng như các bạn có nhu cầu ôn tâp Thời gian: 19.30h - 21h từ 5/1/2020 đến 7/1/2020
Địa điểm: Group Microsoft Teams, code: njefxo8
Nội dung: Ôn tập kiến thức thi cuối kỳ 1 năm học 2020-2021
Lịch training:
Thứ 3: môn Nhập môn Mạng máy tính. Trainer là bạn Nguyễn Văn Minh Hoàng và Nguyễn Lê Mạnh Khoa.
Thứ 4: môn Cơ sở dữ liệu. Trainer là bạn Nguyễn Nhật Minh và Dương Tuấn Bảo.
Thứ 5: môn Kiến trúc máy tính. Trainer là bạn Lê Trần Thành Nhân và Nguyễn Ngọc Thiện
Trân trọng ./.