Post: thay đổi sđt đăng kí dịch vụ vnedu
User: 16520468
Infraction: Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích
Points: 1

Administrative Note:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Message to User:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Original Post:
em đang học năm 2, phụ huynh của e có đăng kí sử dụng dịch vụ liên lạc điện tử của nhà trường và đóng tiền 4 năm rồi, vừa rồi phụ huynh e mới bị mất đt, và thay sđt mới, bây h lm sao để có thề thay đổi được sđt cũ của dịch vụ vnedu. mong các a chị giúp e