Mọi người ơi, cho mình hỏi có bạn nào mua áo uit size XL hoặc size lớn hơn nhỏ hơn XL mà chưa mặc ít mặc thì bán lại mình với mình để quên dưới quê rồi