cho em hỏi UTXT phương thức 2 đã học trg chuyên thì kèm thêm bằng IELTS hay giải tỉnh/ thành phố đc j ko ạ? hay chỉ xét học bạ thôi