Chào các bạn,

Sau thời gian thông báo, P.CTSV thông báo công khai danh sách sinh viên đăng ký học bổng ngoài ngân sách năm học 2020 - 2021 như file đính kèm. Danh sách bao gồm SV đã đăng ký ở HKI và HKII

- Thông báo Đăng ký HKI: https://forum.uit.edu.vn/node/547836
- Thông báo Đăng ký HKII: https://forum.uit.edu.vn/node/551376
- Link tham khảo nội dung quy chế 89 https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quy...-nhan-hoc-bong
Attached Files