Post: Bảo lưu kết quả học tập cho kỳ không học hay không?
User: 13520411
Infraction: Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích
Points: 1

Administrative Note:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Message to User:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Original Post:
Cho em hỏi, nếu học kỳ sắp tới em không học bất kỳ môn gì (do môn cần học không mở lớp) thì em có phải làm đơn để bảo lưu kết quả học tập hay không.