Post: Hỏi đáp
User: 17520493
Infraction: Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích
Points: 1

Administrative Note:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Message to User:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Original Post:
Cho e hỏi khi đăng kí học phần e muốn đki lớp tiếng nhật thì làm ntn v ạ?