Mình có con Miband 2 còn bảo hành hơn 10 tháng.
Dùng ngon, pin cỡ 20 - 30 ngày. Rung cực mạnh =))
Dây đen, còn dây sạc.
Để lại giá 2x0.000 ai quan tâm liên hệ 01688620216.