Cho em hỏi là em đã nộp hồ sơ xác nhận nhập học bản giấy và tra trên ems thấy hiện hồ sơ đã đến nơi nhưng em vẫn nhận được thông báo nộp hồ sơ khẩn cấp. Bây giờ em nên làm gì ạ?
Attached Files