Chào các bạn,
Có bạn nào đang học lập trình game thầy Đinh Nguyễn Anh Dũng kì 1 cho mình hỏi 1 chút.
Do hiện tại khá bận nên mình khó đi học, cho mình hỏi là khi nào báo cáo cuối gì môn game vậy?
Cảm ơn