Post: Để học lập trình tốt
User: VoThuy
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
Sai box

Message to User:
Sai box

Original Post:
Hiện tại em đang lập trình PHP.
Có bạn nào muốn học cùng mình ko ạ, ahihi