Post: Chuyên lập trình PHP
User: VoThuy
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
Sai box

Message to User:
Sai box

Original Post:
Em đã từng học lập trình PHP, đã cũng có chút ít kinh nghiệm.
Mong mọi người chia sẻ em chút câu hỏi pv khi đi xin việc.
Em cảm ơn