𝗩𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗹𝗮̀𝗺 𝗯𝗮́𝗻 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝘁𝗮̣𝗶 𝗩𝗡𝗣𝗧 𝗩𝗶𝗻𝗮𝗽𝗵𝗼𝗻𝗲

📢📢📢 Cơ hội dành cho các bạn sinh viên:

➡️ Đam mê công việc kinh doanh

➡️ Muốn tìm kiếm thêm thu nhập trang trải cho việc học

➡️ Thời gian và địa điểm làm việc linh hoạt

👉 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰: Telesale giới thiệu khách hàng nâng cấp sử dụng các gói cước dịch vụ của Vinaphone

👉 𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: 20 sinh viên

👉 𝗟𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴: Thu nhập 300k-500k / ngày (hưởng lương theo năng lực, kết quả chăm sóc và chuyển đổi gói cước) Nếu làm tốt sẽ có lương cố định.

👉𝗤𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝗹𝗼̛̣𝗶: Được tham gia 1 buổi tập huấn, đào tạo kỹ năng telesale, bán hàng, chăm sóc khách hàng

👉 Số liên hệ: A.Há - 0888.78.33.99