[ 🛑 NGƯNG TUYỂN DỤNG 🛑 ]
💡CÔNG TY VITALIFY ASIA CẦN TUYỂN INTERNSHIP 💡
✨Công ty Vitality Asia là công ty của Nhật Bản đã thành lập ở Việt Nam hơn 14 năm, trụ sở chính ở 🗾 Tokyo 🗼

Công ty chuyên làm về:
  • Outsource trên nhiều ngôn ngữ lập trình và framework (Nodejs, Javasript, Php, Ruby, Java, Python, Swift, Kotlin , Flutter, React-Native, ReactJS, VueJS).
  • Phát triển Game 🎮 bằng Unity.
  • Phát triển sản phẩm liên quan đến AI 🤖.
✨ Yêu cầu:
  • Yêu thích việc lập trình.
  • Ham học hỏi.
✨ Quyền lợi:
  • Được hổ trợ tiền lương trong quá trình thực tập.
  • Được đào tạo kỹ, định hướng nghề nghiệp.
  • Được đạo tạo trên những ngôn ngữ lập trình mới nhất.
  • Sau chương trình Internship, công ty sẽ tuyển dụng.
✨ Thông tin liên hệ: