SPIRALEDGE VIETNAM RECRUITS JAVA DEVELOPER POSITION (FULL-TIME/ INTERN)

[VIETNAMESE BELOW]

Spiraledge Vietnam recruits for intern and full-time Java Developer positions

Do you like to work in a dynamic, flexible environment with many challenges and opportunities for development?
 • Competitive salary for an intern, full-time positions
 • Flexible working environment, time, and location.
 • Offer free lunch daily
 • Company’s pantry is full of snacks, and coffee for you to choose
 • 13th-month salary, social insurance, periodical health check for employees.
 • Gym, yoga, table tennis, swimming pool…
Don't hesitate to join the Spiraledge Vietnam family right now!

Send your resume to: hrvietnam@spiraledge.com

Email content includes:
 • Personal information.
 • Knowledge, skills, and time of experience for each skill.
 • Study results

The subject of the application email must clearly state:
 • Position [Internship] _ Full name or [Full-time] _ Full name

Any questions please feel free to contact:[VIETNAMESE]

Spiraledge Việt Nam tuyển dụng các vị trí intern và full-time Java Developer


Bạn thích làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt, nhiều thử thách và cơ hội phát triển?
 • Mức lương cho vị trí intern, full-time cạnh tranh đầy hấp dẫn
 • Môi trường làm việc linh hoạt thời gian, địa điểm.
 • Bao ăn trưa
 • Pantry công ty ngập tràn snacks, cà phê cho các bạn lựa chọn
 • Lương tháng 13, BHXH, khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên.
 • Phòng gym, yoga, bóng bàn, hồ bơi…
Còn chần chừ gì mà không gia nhập gia đình Spiraledge Vietnam ngay thôi nào!

Hồ sơ dự tuyển :Nội dung mail bao gồm:
 • Thông tin cá nhân.
 • Kiến thức, kỹ năng, thời gian kinh nghiệm (nếu có) cho từng kỹ năng.
 • Kết quả học tập.

Tiêu đề email dự tuyển ghi rõ:
 • Hồ sơ dự tuyển vị trí [Intership]_Họ và tên hoặc [Full-time]_Họ và tên
Mọi thắc mắc xin liên hệ:

#2 (4).jpg​​