Mình đang tìm hiểu về audio trong win. Cần sử dụng Visual đọc giá trị của speakers đang phát của PC, hoặc lấy giá trị âm thanh trong driver audio để chia sẻ đến cổng COM.
Mong mọi người giúp đỡ