Mình học bên lớp khối B, nhưng tham gia thi hsg Tin học cấp tỉnh thì có dc xét tuyển không ạ?