Mọi người có ai vô phòng C214 có thấy cái điện thoại nào ko giữ giùm mình với. Email: 23521196@gm.uit.edu.vn / hoangphuc250805@gmail.com. Zalo : sđt : 0978283069.