[HCM] Hi mọi người, hiện tại bên mình cần tuyển CTV Pentest (Full Time/Part Time)

Mô tả:
- Pentest Web/Mobile
- Nghiên cứu các kỹ thuật
- Research/Build Lab/Poc CVE, 0 days, 1 days
- Tối thiểu 3 ngày(6 buổi)/tuần (từ t2-t6) CTV tự sắp xếp

Phúc lợi:
- Được hướng dẫn/giải đáp thắc mắc liên quan tới Security trong quá trình làm việc
- Trợ cấp hàng tháng (tuỳ theo chất lượng công việc sẽ có bonus)
- Có thể làm remote (lên văn phòng 1,2 ngày /tuần)
- Làm việc trực tiếp với người có kinh nghiệm về An toàn thông tin và Bug Bounty.

Yêu cầu:
- Sinh viên học ngành liên quan tới CNTT và có đam mê với lĩnh vực Pentest
- Có kiến thức cơ bản về các lỗi của Web, về lập trình
- Có thành tích CTF là một lợi thế
- Có khả năng đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh là một lợi thế.

Gửi CV về: truongphuongmaihr99@gmail.com theo tiêu đề [CTV2024] - Họ tên.