Dạ cho em hỏi trường mình có học online tuần đầu không ạ?
Do hiện nay hết vé xe vào ngày đi học, em chưa mua được vé vào lại ạ.