Announcement

Collapse
No announcement yet.

Danh sách sinh viên đăng ký học bổng Ngoài ngân sách HK2 2023-2024

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Danh sách sinh viên đăng ký học bổng Ngoài ngân sách HK2 2023-2024

  Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký học bổng Ngoài ngân sách HK2 năm học 2023-2024
  Danh sách này áp dụng cho các học bổng ngoài ngân sách triển khai từ 10/04/2024 - 10/10/2024
  Sinh viên kiểm tra và phản hồi sai sót nếu có
  Khi có học bổng ngoài ngân sách phù hợp với tiêu chí sinh viên đã đăng ký, Phòng CTSV sẽ gửi thông tin đề nghị sinh viên làm hồ sơ theo tiêu chí của từng học bổng.
  Sinh viên nên chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau để thuận tiện trong quá trình làm hồ sơ:
  + Tài khoản ngân hàng.
  + Các giấy tờ minh chứng khó khăn
  + Các giấy tờ minh chứng thành tích, giải thưởng
  .
  STT MSSV HỌ TÊN Khoa Loại HB Diện
  1 2352xx35 Vũ Hải An KTMT NNS
  2 2052xx94 Lê Nguyễn Minh Huy KHMT NNS 9
  3 2152xx62 Hoàng Đức Mạnh CNPM NNS 11
  4 2352xx02 Nguyễn Trung Kiên CNPM NNS 11
  5 2352xx03 Lê Bá Quốc KHMT NNS 11
  6 2352xx44 Phạm Hà Anh Thư CNPM NNS 11
  7 2352xx52 Văng Thanh Huy CNPM NNS 5,8
  8 2352xx04 Huỳnh Phan Gia Bảo MMT&TT NNS 3,8
  9 2352xx79 Trần Quốc Hưng KTMT NNS 8,9
  10 2152xx79 Trượng Văn Quốc KTTT NNS 3,5
  11 2152xx83 Lê Thị Bích Loan CNPM NNS 8,9
  12 2052xx99 Vũ Hoàng Quân KTTT NNS 9,10
  13 2352xx32 Nguyễn Hữu Huy KTTT NNS 3,4,8
  14 2352xx23 Trần Bảo Trân KHMT NNS 8,9
  15 2052xx97 Vương Vĩnh Thuận KHMT NNS 11
  16 2352xx44 Hoàng Thị Hồng Linh MMT&TT NNS 3
  17 2352xx47 Hoàng Quốc Đạt MMT&TT NNS 8
  18 2352xx66 Tou Prong Ma Tiêm KTTT NNS 7
  19 2352xx51 Nguyễn Lê Như Thuận MMT&TT NNS 8,10
  20 2252xx35 Nguyễn Phan Huỳnh Thắng HTTT NNS 11
  21 2352xx67 Tôn Vĩnh Lộc CNPM NNS 10
  22 2352xx82 Nguyễn Đình Chiến KTTT NNS 8,10
  23 2152xx06 Nguyễn Ngọc Thức KHMT NNS 6,8
  24 2352xx16 Trần Anh Đức KHMT NNS 3,7,8
  25 2152xx64 Trần Chức Thiện MMT&TT NNS 8
  26 2352xx37 Huỳnh Đăng Khoa MMT&TT NNS 6,8,10
  27 2352xx00 Ngô Văn Thịnh KTTT NNS 8
  28 2252xx59 Nguyễn Thị Kim Ngọc HTTT NNS 11
  29 2152xx19 Lý Phi Lân KTTT NNS 9,10
  30 2352xx51 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa KTTT NNS 11
  31 2152xx84 Trần Đình Khánh KTTT NNS 11
  32 2052xx96 Lê Quang Huy CNPM NNS 11
  33 2252xx41 Đỗ Hoàng Anh MMT&TT NNS 8
  34 2352xx38 Nguyễn Việt Dũng KTMT NNS 11
  35 2352xx70 Bùi Lê Hoàng Nhẩn HTTT NNS 11
  36 2352xx39 Trần Gia Bảo MMT&TT NNS 6
  37 2252xx16 Hà Nhật Thái HTTT NNS 8
  38 2352xx02 Đặng Công An KTTT NNS 8
  39 2052xx60 Nguyễn Thái Hoàng CNPM NNS 7,8
  40 2252xx60 Đoàn Danh Dự CNPM NNS 8,9
  41 2252xx46 Trần Đồng Trúc Lam KTMT NNS 4
  42 2252xx94 Trần Ỷ Thiên HTTT NNS 3
  43 2352xx98 Trần Lê Minh Nhật KHMT NNS 9,10
  44 2352xx24 Nguyễn Đức Thắng CNPM NNS 8,10
  45 2052xx53 Phạm Quang Việt CNPM NNS 8,10
  46 2152xx89 Lê Gia Khang KHMT NNS 9,11
  47 2152xx72 Nguyễn Đại Bảo Duy MMT&TT NNS 7,8,10
  48 2152xx49 Phi Quang Thành HTTT NNS 11
  49 2252xx18 Nguyễn Lê Thanh Hiển KTMT NNS 3,10
  50 2152xx26 Man Ngô Thuỷ Tiên HTTT NNS 11
  51 2252xx96 Đặng Tấn Quang MMT&TT NNS 7,8
  52 2252xx31 Dương Phạm Huy Thông MMT&TT NNS 10
  53 2252xx30 Phạm Tấn Đạt MMT&TT NNS 11
  54 2052xx67 Trần Thị Mỹ Nhung HTTT NNS
  55 2152xx90 Nguyễn Dương HTTT NNS 8,9
  56 2352xx25 Nguyễn Minh Quyền MMT&TT NNS 11
  57 2352xx59 Vũ Đại Dương KTMT NNS 8
  58 2052xx82 Thân Quán Nguyên KTMT NNS 11
  59 2352xx81 Nguyễn Lê Trọng Nhân MMT&TT NNS 3,7,8
  60 2352xx60 Huỳnh Hoàng Hưng KTTT NNS 10,11
  61 2352xx63 Huỳnh Đào Quốc Trọng KTTT NNS 11
  62 2352xx75 Phùng Văn Nam Anh MMT&TT NNS 11
  63 2152xx64 Trần Anh Tuấn KTMT NNS 8,9
  64 2352xx87 Lê Hùng Chính CNPM NNS 11
  65 2152xx44 Hà Đinh Kiên KTTT NNS 5,8
  66 2352xx70 Huỳnh Việt Tiến KHMT NNS 8
  67 2152xx52 Nguyễn Trọng Ninh CNPM NNS 9,10
  68 2352xx55 Phạm Triều Dương CNPM NNS 6,8
  69 2152xx07 Lâm Gia Bảo CNPM NNS 11
  70 2152xx75 Phạm Thanh Tường CNPM NNS 3,5,8
  71 2252xx42 Dương Phạm Hoàng Anh KHMT NNS 6,8,9,10
  72 2152xx18 Châu Ngọc Bửu Đăng HTTT NNS 9
  73 2252xx95 Bế Ích Tuân CNPM NNS 3
  74 2352xx67 Lê Thị Thanh Trúc KTTT NNS 8
  75 2152xx19 Âu Trường Giang KTTT NNS
  76 2352xx36 Bùi Ngọc Thiên Thanh KHMT NNS 11
  77 2352xx37 Trần Ngọc Thúy Vy MMT&TT NNS 3,8
  78 2352xx22 Trần Hồng Phúc HTTT NNS 11
  79 2352xx49 Nguyễn Đắc Thành HTTT NNS 8
  80 2352xx33 Lê Hoàng Ninh KHMT NNS 9
  81 2352xx42 Lê Nguyễn Anh Khoa KHMT NNS 11
  82 2152xx60 Phan Thanh Tuấn KTMT NNS 9,10
  83 2352xx89 Trần Hoàng Long HTTT NNS 10
  84 2352xx51 Nguyễn Nhựt Thành KHMT NNS 3
  85 2352xx20 Trần Anh Kiệt KTTT NNS 6
  86 2352xx37 Cao Lê Công Thành KHMT NNS 8
  87 2152xx37 Trần Thị Hải KTTT NNS 4
  88 2352xx86 Trần Minh Tiến KTMT NNS 11
  89 2352xx15 Lê Hoàng Quý KTMT NNS 8
  90 2352xx42 Đoàn Thị Ngọc Anh KTTT NNS 8,11
  91 2352xx18 Quảng Đại Hoàng Phúc MMT&TT NNS 8
  92 2252xx56 Trần Văn Chiến MMT&TT NNS 11
  93 2152xx14 Nguyễn Thị Thùy KHMT NNS 9,10
  94 2152xx64 Trương Thanh Minh KHMT NNS 9,10
  95 2152xx85 Tô Anh Phát KHMT NNS 9
  96 2352xx34 Phan Đức Chí Bảo KTTT NNS 5,8
  97 2252xx53 Phan Trọng Đĩnh KHMT NNS 11
  98 2252xx77 Trần Nguyễn Chí Huy CNPM NNS 8,9
  99 2352xx95 Đào Đức Thịnh MMT&TT NNS 11
  100 2352xx56 Nguyễn Minh Phi HTTT NNS 10
  ​​

 • #2
  101 2352xx60 Trần Lê Minh Thùy HTTT NNS 10
  102 2352xx18 Nguyễn Hà Minh Tuấn KTTT NNS 11
  103 2252xx70 Phan Thành Công HTTT NNS 9,10
  104 2352xx05 Nguyễn Như Quốc HTTT NNS 8
  105 2152xx32 Nguyễn Hùng Quyến CNPM NNS 8
  106 2052xx22 Lê Thị Thu Huyền KTMT NNS 8
  107 2152xx47 Phạm Tuấn Anh CNPM NNS 11
  108 2352xx74 Trần Trân Châu CNPM NNS 10,11
  109 2152xx69 Võ Trần Thu Ngân KHMT NNS 9
  110 2052xx57 Vũ Hoàng Thạch Thiết MMT&TT NNS 11
  111 2352xx64 Nguyễn Lê Tuấn Anh CNPM NNS 11
  112 2352xx86 Đặng Quang Vinh KHMT NNS 3,8
  113 2352xx31 Trần Huy Tuấn KTMT NNS 11
  114 2152xx23 Nguyễn Phú Hào KTTT NNS 8
  115 2152xx24 Huỳnh Nguyễn Uyển Nhi MMT&TT NNS 3,6,9
  116 2152xx59 Lê Thị Thu Hiền CNPM NNS 7,8
  117 2152xx89 Nguyễn Hoàng Linh CNPM NNS 7,8,10
  118 2052xx05 Nguyễn Viết Tiến KTTT NNS 11
  119 2352xx97 Võ Khải Duy KHMT NNS 3,5,8
  120 2152xx65 Nguyễn Cẩm Vân KTTT NNS 8
  121 2152xx29 Hoàng Ngọc Quý KTTT NNS 3,11
  122 2352xx51 Phan Duy Minh CNPM NNS 3,8
  123 2252xx71 Nguyễn Thành Thạo MMT&TT NNS
  124 2252xx94 Nguyễn Hoàng Vũ MMT&TT NNS 8
  125 2352xx78 Phan Đình Khải MMT&TT NNS 3,8
  126 2352xx39 Hồ Nhật Thành KHMT NNS 8
  127 2352xx91 Lê Minh Năng HTTT NNS 4,5,7,8,9,10
  128 2352xx99 Lê Nguyễn Hồng Phúc KTTT NNS 8,10
  129 2352xx27 Nguyễn Thành Thắng HTTT NNS 9
  130 2052xx54 Đoàn Minh Lợi CNPM NNS 1,6
  131 2352xx97 Công Minh Huy MMT&TT NNS 5,8
  132 2152xx63 Nguyễn Tuấn Khang CNPM NNS 3,8
  133 2352xx88 Dương Phát Vĩnh HTTT NNS 3
  134 2352xx83 Nguyễn Thành Trung CNPM NNS 6,8
  135 2152xx29 Nguyễn Lý Đăng Khoa HTTT NNS 9,11
  136 2352xx59 Phan Nam Thanh KTTT NNS 9
  137 2252xx03 Nguyễn Đức Tấn MMT&TT NNS 8,10
  138 2352xx11 Huỳnh Hữu Nghĩa CNPM NNS 4,8
  139 2352xx11 Thái Công Anh Quốc KTMT NNS 11
  140 2352xx13 Trần Anh Quốc KHMT NNS 11
  141 2052xx91 Nguyễn Thanh Quan KTMT NNS 4,5,8
  142 2252xx57 Nguyễn Thị Thanh Thúy HTTT NNS 5,7,8
  143 2352xx61 Nguyễn Thành Đạt KTTT NNS
  144 2352xx54 Dương Tấn Lộc KHMT NNS 3
  145 2352xx74 Trần Thiện Đạt KTMT NNS 8
  146 2152xx71 Mạch Tuấn Lạc KTMT NNS 11
  147 2352xx01 Bùi Thiên An HTTT NNS 8
  148 2252xx91 Nguyễn Minh Lộc KHMT NNS 11
  149 2252xx38 Nguyễn Văn Thắng HTTT NNS 10
  150 2252xx04 Bùi Thị Bảo Trân HTTT NNS 3,8
  151 2052xx81 Võ Thanh Phương HTTT NNS 9,10
  152 2152xx73 Lê Quốc Thuận HTTT NNS 11
  153 2352xx00 Lê Kỳ Duyên HTTT NNS 11
  154 2352xx18 Huỳnh Vũ Hoàng HTTT NNS 11
  155 2352xx38 Võ Lê Phước Lâm KTMT NNS 11
  156 2252xx11 Lê Thị Thùy Trang MMT&TT NNS 7,8,10
  157 2052xx03 Thái Tăng Đức HTTT NNS 7,8
  158 2252xx79 Đỗ Phan Hải Phi HTTT NNS 11
  159 2252xx13 Huỳnh Ngọc Diễm Phúc HTTT NNS 6
  160 2252xx62 Lê Huy Hoàng CNPM NNS 11
  161 2252xx44 Nguyễn Đức Minh Mẫn KTTT NNS 5
  162 2352xx27 Lê Thị Thùy Trang KTTT NNS 11
  163 2152xx62 Nguyễn Phước Thiện HTTT NNS 11
  164 2252xx44 Gia Bảo Anh CNPM NNS 7
  165 2352xx79 Nguyễn Thị Minh Tiến KTTT NNS 7,10
  166 2252xx48 Năng Tiến Thành HTTT NNS 8,10
  167 2352xx47 Nguyễn Xuân Phương MMT&TT NNS 8
  168 2152xx81 Lê Tấn Hòa KTTT NNS 1,8
  169 2252xx60 Phạm Trung Thành MMT&TT NNS 9
  170 2052xx88 Trần Thị Minh Thư MMT&TT NNS 11
  171 2252xx61 Trần Thị Cẩm Giang KHMT NNS 8,9
  172 2152xx27 Hồ Đình Mạnh CNPM NNS 8
  173 2352xx67 Siêm Phi Va CNPM NNS 4,7
  174 2252xx65 Đặng Hữu Phát KHMT NNS 11
  175 2152xx06 Nguyễn Long Trường KTTT NNS 11
  176 2352xx44 Nguyễn Đình Phát HTTT NNS 7,8
  177 2352xx02 Nguyễn Đa Vít MMT&TT NNS 11
  178 2052xx03 Dương Thanh Thủy HTTT NNS 8,9,10
  179 2352xx15 Kha Di Thái KTMT NNS 11
  180 2352xx42 Phạm Thị Hồng Hạnh KHMT NNS 8,9,10
  181 2052xx91 Huỳnh Thế Hào MMT&TT NNS 3
  182 2152xx91 Nguyễn Diệu Phương KTTT NNS 3,8
  183 2152xx72 Đỗ Phương Nghi HTTT NNS 8,10
  184 2152xx07 Bùi Thành Quang KHMT NNS 3,7,8,10
  185 2052xx92 Võ Chí Trường KTTT NNS 7
  186 2352xx93 Cao Trình Thịnh KTTT NNS 10,11
  187 2352xx25 Huỳnh Bích Ngọc HTTT NNS 11
  188 2252xx50 Lương Anh Huy KHMT NNS 11
  189 2052xx69 Trần Quốc Thịnh KTMT NNS 11
  190 2252xx17 Nguyễn Trịnh Vĩnh Thịnh CNPM NNS 3,5
  191 2252xx68 Trần Lê Nguyên Trung KHMT NNS 9,10
  192 2252xx58 Tăng Kim Sơn HTTT NNS 9,11
  193 2352xx53 Bùi Phạm Việt Hưng KHMT NNS 11
  194 2252xx38 Nguyễn Thị Cẩm Ly HTTT NNS 10
  195 2352xx54 Trần Nguyễn Phú Thuận MMT&TT NNS 3
  196 2152xx63 Phạm Quang Huy KTTT NNS 4,5,6,8,9
  197 2252xx31 Lê Xuân Bình KTTT NNS 11
  198 2152xx09 Quách Thị Hoài Phương MMT&TT NNS 10
  199 2352xx30 Nguyễn Lê Bảo Ngọc HTTT NNS 11
  200 2252xx31 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền KTTT NNS 8,10

  Comment


  • #3
   201 2352xx74 Lê Đức Tài KHMT NNS
   202 2252xx05 Nguyễn Xuân Quang CNPM NNS 9
   203 2152xx95 Nguyễn Đức Tài MMT&TT NNS 8,9,10
   204 2152xx21 Nguyễn Thị Quỳnh Mai HTTT NNS 11
   205 2352xx54 Quách Bùi Toàn Khoa CNPM NNS 3
   206 2152xx84 Ngô Tất Tố HTTT NNS 10
   207 2352xx35 Quách Bùi Song Đăng CNPM NNS 3
   208 2252xx56 Phạm Ngọc Sơn MMT&TT NNS 8
   209 2352xx34 Đinh Nguyễn Anh Thư KTTT NNS 8
   210 2052xx64 Nguyễn Thị Linh Nhâm HTTT NNS 5
   211 2352xx15 Nguyễn Thị Ngọc Trâm HTTT NNS 6,8
   212 2352xx31 Nguyễn Lê Nhật Đăng MMT&TT NNS 8
   213 2352xx72 Hồ Minh Tài KTMT NNS 6,8
   214 2152xx07 Nguyễn Thiện Trí KTTT NNS 3,8
   215 2052xx75 Đào Thị Mỹ Duyên HTTT NNS 11
   216 2152xx18 Hồ Tấn Anh KTTT NNS 1,3,5,8
   217 2352xx09 Lâm Quang Huy KHMT NNS 7,8,9
   218 2352xx74 Ngô Phương Nam KHMT NNS 11
   219 2252xx64 Lê Thị Mai Linh MMT&TT NNS 10
   220 2352xx82 Nguyễn Lâm Đức Thiện HTTT NNS 8
   221 2152xx46 Lê Văn Cao Kỳ KTTT NNS 11
   222 2052xx18 Nguyễn Hoàng Tuấn MMT&TT NNS 9
   223 2352xx03 Nguyễn Phúc Thịnh CNPM NNS 3,8
   224 2252xx76 Trịnh Thị Bích Thảo MMT&TT NNS 5,8
   225 2252xx50 Nguyễn Công Trúc KHMT NNS 8
   226 2152xx21 Lê Châu Anh KHMT NNS 9,10
   227 2152xx72 Nguyễn Minh Thư KHMT NNS 8,9,11
   228 2252xx89 Trần Đình Khoa MMT&TT NNS 8,9
   229 2152xx56 Hà Thị Thu Hiền MMT&TT NNS 8,9,10
   230 2252xx16 Lê Cảnh Nhật KHMT NNS 6,7
   231 2252xx78 Hoàng Ngọc Quân KHMT NNS 8
   232 2152xx97 Nguyễn Huỳnh Minh Triết KHMT NNS 9,10
   233 2152xx62 Phan Thanh Dương KTTT NNS 3,8
   234 2252xx80 Vũ Nguyễn Duy Linh HTTT NNS 8,9,10
   235 2352xx60 Lưu Lê Ngọc Huyền HTTT NNS 8
   236 2152xx31 Nguyễn Ngọc Yến Nhi KTTT NNS 6,7,8,9,11
   237 2352xx58 Phạm Văn Thanh Phiên HTTT NNS 11
   238 2152xx01 Nguyễn Anh Khôi KTMT NNS 5
   239 2152xx60 Trần Thái Nhật Lâm KTMT NNS
   240 2052xx80 Nguyễn Hoàng Ngọc Hải CNPM NNS 11
   241 2352xx17 Đặng Hữu Thọ HTTT NNS 3
   242 2352xx30 Mai Nguyễn Phúc Minh MMT&TT NNS 9,10,11
   243 2152xx08 Lê Trần Thái Bảo KTMT NNS 11
   244 2352xx39 Lê Nguyễn Minh Thư HTTT NNS 11
   245 2152xx79 Trần Hoàng Phúc HTTT NNS 8,11
   246 2152xx65 Lê Khai Trí CNPM NNS 11
   247 2352xx22 Lê Diễm Quỳnh Như KTTT NNS 10,11
   248 2252xx52 Nguyễn Bảo Minh Anh HTTT NNS 11
   249 2152xx76 Nguyễn Trung Hiếu HTTT NNS 9,10
   250 2152xx21 Trần Mai Hân MMT&TT NNS 8
   251 2352xx67 Nguyễn Việt Kỳ Quân MMT&TT NNS 11
   252 2152xx63 Trần Ái Thủy HTTT NNS 11
   253 2352xx45 Nguyễn Hữu Đặng Nguyên KHMT NNS 9
   254 2152xx29 Đỗ Xuân Trường MMT&TT NNS 5,8
   255 2152xx26 Nguyễn Hữu Thiện MMT&TT NNS 6,7,8,9,10,11
   256 2152xx07 Võ Minh Thanh KHMT NNS 9
   257 2352xx58 Nguyễn Văn Thanh Sơn KTTT NNS 5,8
   258 2152xx17 Trần Quang Dân KTTT NNS 8,9
   259 2252xx08 Võ Thanh Nhàn HTTT NNS 8
   260 2352xx33 Nguyễn Thị Tường Vy HTTT NNS 3
   261 2352xx63 Nguyễn Hùng Quân KHMT NNS 8
   262 2052xx57 Đinh Văn Nguyên KTTT NNS
   263 2252xx50 Nguyễn Đặng Quỳnh Như MMT&TT NNS
   264 2352xx44 Trương Quốc Bảo MMT&TT NNS 8
   265 2352xx73 Đoàn Việt Khải MMT&TT NNS 11
   266 2252xx31 Trần Thúy An HTTT NNS 8
   267 2252xx80 Bùi Phương Đại MMT&TT NNS 8,10
   268 2352xx06 Dương Thái Ý Nhi KHMT NNS 11
   269 2352xx19 Quách Gia Kiệt CNPM NNS 11
   270 2252xx29 Đỗ Nhật Quỳnh HTTT NNS 8
   271 2352xx04 Đỗ Quốc Huy KTMT NNS 6,7,10
   272 2352xx56 Trần Nguyễn Duy Minh KHMT NNS 8
   273 2352xx76 Nguyễn Quang Khải KTMT NNS 11
   274 2252xx63 Lâm Tấn Nhật Minh KTTT NNS 11
   275 2252xx31 Lý Ngọc Xuân Quỳnh HTTT NNS 10,11
   276 2052xx85 Phan Hữu Luân MMT&TT NNS 9,10
   277 2152xx67 Nguyễn Huy Cường MMT&TT NNS 6,8,9
   278 2352xx82 Trương Nguyễn Thuỳ Anh CNPM NNS 8
   279 2352xx66 Tạ Hoàng Hiệp CNPM NNS 11
   280 2152xx87 Đoàn Thị Ánh Dương MMT&TT NNS 3,8
   281 2352xx65 Nguyễn Đức Hùng MMT&TT NNS 8
   282 2152xx41 Cao Thị Kim Cẩm MMT&TT NNS 11
   283 2352xx57 Nguyễn Đức Lộc KTMT NNS 11
   284 2152xx43 Võ Lê Hoàng Kim HTTT NNS 7,8
   285 2252xx40 Lê Võ Hoàng Nghi HTTT NNS 11
   286 2152xx68 Phạm Thị Nga KHMT NNS 7,8,10,11
   287 2152xx78 Nguyễn Thị Vân Anh KTTT NNS 4,8
   288 2352xx05 Lữ Nguyễn Duy Đức CNPM NNS 8
   289 2252xx87 Lê Gia Hoàng Thiện MMT&TT NNS 3,8
   290 2152xx15 Nguyễn Trương Đình Giang HTTT NNS 10
   291 2352xx33 Chế Vũ Anh Thư CNPM NNS 11
   292 2352xx45 Trương Minh Hoàng KTMT NNS 11
   293 2152xx98 Phan Nguyễn Hải Yến KTTT NNS 3,9,10
   294 2152xx63 Đào Duy Thịnh KHMT NNS 8,10
   295 2252xx15 Lê Nguyễn Tân Khang HTTT NNS 9,10,11
   296 2352xx61 Võ Hoàng Minh KHMT NNS 3,8
   297 2352xx55 Huỳnh Chí Hên CNPM NNS 9,10
   298 2152xx22 Lê Thị Thanh Hằng HTTT NNS 4,8
   299 2252xx40 Nguyễn Minh Hiếu KHMT NNS 11
   300 2052xx20 Đỗ Phạm Phúc Tính KTTT NNS 9
   301 2352xx21 Trần Hữu Đức MMT&TT NNS 11
   302 2352xx84 Phạm Trần Khánh Duy CNPM NNS 11
   303 2152xx40 Lê Quang Hiển MMT&TT NNS 9,11
   304 2152xx79 Nguyễn Anh Tuấn Ngọc KTTT NNS 3,8
   305 2352xx36 Cáp Kim Hải Anh KHMT NNS 8
   306 2152xx32 Vi Thị Hương KTTT NNS 8
   307 2052xx62 Lê Hoàng Phúc KTTT NNS 6,9
   308 2152xx32 Nguyễn Thanh Nhi KTTT NNS 9

   Comment

   LHQC

   Collapse
   Working...
   X