1.Danh sách trúng tuyển kỳ thi TSĐH 2011...

2. Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và 1B đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 :

Các thí sinh hộp hồ sơ ĐKDT tại trường Đại Học CNTT (BTS 99) nhận kết quả thi/giấy báo nhập học tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học CNTT, cây số 20, xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh

3. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 đối với học sinh phổ thông, khu vực 3

Địa chỉ nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2: Phòng Đào tạo - Trường Đại học CNTT, Cây số 20, Xa lộ Hà Nội, Phường Linh Trung Quận Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh.

4. Tra cứu điểm thi tuyển sinh năm 2011...

5. Thông báo chấm phúc khảo
Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, đề nghị nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ thông tin từ ngày 08/8 đến hết ngày 19/08/2011.
Địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ thông tin, Cây số 20 Xa lộ Hà nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Lệ phí: 15.000đ/1 môn

6. Download đơn chấm phúc khảo...