Post: MMT07 trieu tap dan bong da
User: 12520458
Infraction: Ngôn từ không phù hợp/không dấu
Points: 1

Administrative Note:
Ngôn từ không phù hợp/không dấu

Message to User:
Ngôn từ không phù hợp/không dấu

Em là người Việt Nam thì hãy tôn trọng tiếng mẹ đẻ của mình

Original Post:
ben CNPM minh thay cung da lap doi bong roi... minh la nguyen le tri 12520458 lop MMT07...hi vong lop minh cung thanh lap 1 doi da' voi ben CNPM
:happy::happy::happy::happy::happy::happy::happy:: happy::happy:
ai tham gia thi de lai:
name:
phone number: