Post: Trường mình bị downgrade !
User: 12520537
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
Chuyện trường vào chỗ của trường mà post

Message to User:
Chuyện trường vào chỗ của trường mà post

Original Post:
Tình hình là trường mình đã bị downgrade xuống thành trường .... đi học CNTT rồi ))))
[ATTACH=CONFIG]4219[/ATTACH]