Announcement

Collapse
No announcement yet.

Register

Collapse
Sinh viên không được tự tạo tài khoản MSSV
Vui lòng liên hệ phòng CTSV hoặc VPĐ để được cấp tài khoản sinh viên, mọi tài khoản dạng MSSV tự tạo không có phân quyền thích hợp để xem các nội dung ẩn dành cho nội bộ sinh viên trường và sẽ bị khóa khỏi hệ thống ngay sau khi tạo
Working...
X