Cho em hỏi khi học theo ngành Công Nghệ Thông Tin thì em cần trang bị những gì ạ.( Kiến Thức và Dụng Cụ, vật chất). Cho...