Điểm sàn là 15.5đ bạn. Bạn tìm thử mấy trường xét tuyển học bạ coi sao....