n15ccccn082-Phan Đình Huy( Trường Ngoài được không ạ ? )