Cho e hỏi là khi nào trường bắt đầu nộp hồ sơ vậy ạ.