thời đại này không biết uống bia thì mãi là cu ly ko bao giờ thăng tiến được :doubt: