Dạ cho e hỏi, e chuyển phát bưu điện phiếu điểm cho trường , khi trường nhận có thông báo gì không ạ