Dạ thưa thầy/ cô. Em lên ban chỉ huy quân sự thì người ta ban cho giấy xác nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự này . Người ta có nói là giấy này cũng...