Em chào các Thầy, Cô. Em không rõ điều kiện được xếp loại giỏi của trường có thay đổi không, HK II em đủ 8.0 và drl...