Cho e hỏi khu A mở rộng có cho tân sv uit ở không ạ?