Dạ cho em hỏi là ở trường em chỉ trả về sổ đoàn chứ không có giấy chuyển sinh hoạt đảng .. thì giờ em phải làm sao ạ .. em cám ơn