Em lên phường mang theo giấy xác nhận nhập học xin giấy tạm vắng thì họ bảo phải lên trường xin giấy xác nhận sinh...