đợi 1 2 tháng nữa hãy build bạn ơi intel sắp ra chip mới rồi mạnh hơn đời cũ 50%. Build sớm uổng...