em chào mọi người
em đang tính chuyển sang ngành httt (vì ngành em học hiện tại sau khi học em cảm thấy ko phù hợp)....