Cho em hỏi là làm sao để đăng kí ở chung vs bạn ở trường khác được ạ?