Em đăng kí Azure for student này nè ko cần phải nhập visa gì đâu: https://azure.microsoft.com/en-us/free/students/