Bạn chọn đoạn text, rồi bring nó lên front là được. Bạn xem hình hướng dẫn nhé!
...